Hoe maak je een schrijfstijlgids?

Branding

Wanneer je content creëert sluipen er onvermijdelijk inconsistenties in de schrijfstijl. Twee redenen: onduidelijkheid en/of ontwetenheid. Een schrijfstijlgids is een document waarin een standaardstijl wordt vastgelegd in een poging een consistente toon en stijl te behouden. En natuurlijk kunnen we jullie helpen bij het maken van zo’n schrijfstijlgids.

Style Guide vs. Brand Guide

Een schrijfstijlgids is een verzameling van normen die merken gebruiken om te definiëren hoe ze een consistente toon en stem kunnen behouden in geschreven content. Een brand guide definieert ontwerpelementen zoals logo’s, typografie en kleurenpaletten om consistentie in merkimago en visuals te creëren.

Wat hebben we nodig voor de opzet van een schrijfstijlgids?

  • De actuele missie en waarden van je merk
  • Buyer persona’s voor je doelpubliek

We bepalen de stem en toon van je bedrijf >> We schetsen merkwoorden- en zinnen >> We stellen richtlijnen op voor de opmaak >> We ontwikkelen een online stijlgids template

Je schrijfstijlgids is een afspiegeling van je bedrijf

We nemen enkele zaken door vooraleer we aan de creatie van je schrijfstijlgids beginnen.

We hebben het over je missie en visie

Waarom ben je met je bedrijf begonnen? Wat is het doel ervan? Hoe definieer je je mission statement,  schets je de kernwaarden van je merk? Al deze informatie geeft richting aan hoe je je communicatie met je publiek vormgeeft. De missie en waarden van je merk sturen je beslissingen en zorgen ervoor dat je actief je doel nastreeft. Ze definiëren en beïnvloeden de bedrijfscultuur. Deze informatie kan veranderen, sterker nog, móet veranderen. Naarmate de tijd verstrijkt en je bedrijf zich ontwikkelt, is het noodzakelijk om je merkmissie en waarden te herbekijken en bij te werken.

We creëren buyer persona’s voor je doelgroep

Om je schrijfstijlgids te maken, moet je weten tegen wie je het hebt. Mannen met een hoge hoed willen namelijk aangesproken worden met ‘u’ en niet ‘waddup dude’ bijvoorbeeld. Een buyer persona is een semi-fictieve, op onderzoek gebaseerde voorstelling van je doelgroep. Deze informatie is idealiter afkomstig van marktonderzoek alsook feitelijke gegevens van je bestaande klanten. Wanneer je je buyer persona’s creëert, stel dan je ideale klant voor.

Voice and tone

De stem van je bedrijf is hoe je wilt worden waargenomen door je publiek. Het omvat de manier waarop je merkboodschap wordt overgebracht. Wil je geestig of zakelijk overkomen? Als je je bedrijf als ‘vriendelijk’ bestempelt, moet dat in al je berichtgeving terug te vinden zijn. Je eindigt dus geen mail met ‘groet’.

Hoewel je merkstem eigenlijk hetzelfde moet blijven, kan je toon veranderen. De toon verwijst naar hoe je van plan bent om je stem te uiten. De subtiliteiten in toon liggen volledig bij wie je publiek is. Verwoording en connotatie spelen hier een belangrijke rol. Bepaal bij het opbouwen van je voice en tone welke emotie je in je tekstmateriaal wil leggen. Wordt het positief, neutraal, negatief, of iets tussenin? Je keuze moet een afspiegeling zijn van je doelpubliek.

Omschrijf merkwoorden en -zinnen

Wat zijn de trefwoorden en zinnen die met je bedrijf worden geassocieerd? Identificeer deze woorden voor je stijlgids om consistentie in je bedrijf te behouden. Dit moet ook specifieke spelling en hoofdlettergebruik inhouden. Om coherent en professioneel over te komen, is het essentieel om consistentie in alle berichtgeving te behouden.

Stel richtlijnen op voor de opmaak

Naast aandacht hebben voor wat er in je schrijfstijlgids staat, moet je je ook richten op hoe het geschreven is.

Je schrijfstijlgids moet richtlijnen bevatten over:

  • Koppen
  • Hyperlinks
  • Vetgedrukte, cursieve en normale tekst
  • Bullet points versus genummerde lijsten

Gebruik een sjabloon voor een stijlgids

Al gemerkt hoe moeilijk het is consistent te blijven met je huisstijl? Ontdek hoe we je daarbij kunnen helpen.